عسل چند گیاه

عسل چند گیاه (Poly Floral Honey) که در اصطلاح چهل گیاه هم نامیده می شود ، حاصل از پرورش زنبور عسل در مراتع با پوشش گیاهی متنوع است و ترکیبی از عطر و طعم گیاهان مختلف را دارد. این نوع عسل خواص عمومی زیادی برای بدن داشته و یک داروی گیاهی مفید برای بیماری های گوناگون است.

نمایش 16 نتیحه

عسل ۱۰۵۰ گرمی چند گیاه کندوعسل ۱۰۵۰ گرمی چند گیاه کندو
عسل ۱۱۰۰ گرمی چند گیاه کندوعسل ۱۱۰۰ گرمی چند گیاه کندو
عسل ۲ کیلوگرمی چند گیاه کندوعسل ۲ کیلوگرمی چند گیاه کندو
عسل ۲۶۰ گرمی چند گیاهعسل ۲۶۰ گرمی چند گیاه
عسل ۳ کیلوگرمی چند گیاه کندوعسل ۳ کیلوگرمی چند گیاه کندو
عسل ۳۰۰ گرمی آسانریز چند گیاهعسل ۳۰۰ گرمی آسانریز چند گیاه
عسل ۵۱۰ گرمی چند گیاه کندوعسل ۵۱۰ گرمی چند گیاه کندو
عسل ۵۵۰ گرمی آسانریز چند گیاهعسل ۵۵۰ گرمی آسانریز چند گیاه
عسل ۵۵۰ گرمی چند گیاه کندوعسل ۵۵۰ گرمی چند گیاه کندو
عسل چندگیاه 650 گرمی باموم کندو
عسل چندگیاه 650 گرمی کندو
عسل 800 گرمی باموم چندگیاه کندوعسل 800 گرمی باموم چندگیاه کندو
عسل 800 گرمی چندگیاه کندوعسل 800 گرمی چندگیاه کندو
عسل ساشه ۴۰ عددی چند گیاه با بسته بندی چوبی کندوعسل ساشه ۴۰ عددی چند گیاه با بسته بندی چوبی کندو
عسل موم 500 گرمی چندگیاه کندوعسل موم 500 گرمی چندگیاه کندو
عسل موم 850 گرمی چندگیاه کندوعسل موم 850 گرمی چندگیاه کندو